Publicaties

Golfoverslag en sterkte binnentaluds van dijken

Adrichem, M.H.C. van; Akker, J.J.H. van den; Akkerman, G.J.; Frissel, J.Y.; Hendriks, R.F.A.; Hoffmans, G.; Hoven, A. van; Huiskes, H.P.J.; Hummelink, E.W.J.; Meer, J. van der; Melman, T.C.P.; Paulissen, M.P.C.P.; Steendam, G.J.; Verheij, H.; et al.

Samenvatting

In de periode van 2007-2011 is in het kader van SBW Golfoverslag en Sterkte Grasbekledingen keihard gewerkt aan onderzoek naar het gedrag van grasbekledingen op dijken bij golfoverslag. In 2012 heeft het onderzoek geleidt [geleid] tot een Technisch Rapport Toetsen van Grasbekledingen op Dijken. Tussentijds zijn veel rapporten geschreven die in deze drie mappen zijn samengevoegd, om te dienen als naslagwerk. Het onderzoek is uitgevoerd door een projectgroep met vertegenwoordiging vanuit Deltares, Indram, Van der Meer Consulting en Alterra.