Publicaties

WOT's new : nieuwsbrief Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, nr. 21, december 2008

Jorritsma, I.T.M.; Cate, B. ten

Samenvatting

In dit nummer: • Agenda Landschap volgens LNV en het Planbureau voor de Leefomgeving. • Landbouw en natuur in Europese context. • Waardevolle ecologische informatie over zeediersoorten. • Vijftig jaar visserij en beheer op de Noordzee. • Lezers WOt’s new zijn tevreden. • Kennis voor natuur- en landschapsbeleid. • Helpt boeren de Nationale Landschappen?