Publicaties

Sportveld of buurttuin?

Jansma, J.E.

Samenvatting

Onderzoekers zijn bezig de maatschappelijke kosten en baten van stadslandbouw in kaart te brengen. Dat helpt de gemeenten uit het Stedennetwerk Stadslandbouw betere beleidskeuzes te maken. ‘De grond is maar één keer beschikbaar en er is weinig geld.’