Publicaties

Het Bestand aan Schelpdieren in de Nederlandse Kustwateren in 2012

Goudswaard, P.C.; Perdon, K.J.; Hartog, E.; Asch, M. van; Troost, K.

Samenvatting

De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingen nagestreefd worden. In het kader van de uitvoering van dit beleid is een bestandsopname van Amerikaanse zwaardscheden (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), en de overige veel voorkomende soorten met een potentieel belang voor visserij uitgevoerd door IMARES