Publicaties

Sociaal-economisch spoor verzilting Noord-Nederland : effecten van aan klimaatverandering gerelateerde verzilting op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven in Noord-Nederland

Snellen, W.B.; Essen, R. van; Kroes, J. de; Stuyt, L.C.P.M.

Samenvatting

Het doel van het deelproject ‘Sociaal Economisch Spoor’ is om de effecten van verzilting in sociaal economische zin op landbouw inzichtelijk te maken voor Noord-Nederland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in directe gevolgen voor de interne agrarische bedrijfsvoering en externe factoren. Inzicht in interne bedrijfsvoering omvat zaken als het beheersen van waterkwaliteit op perceelsniveau door waterbeheersmaatregelen. Belangrijke externe factoren zijn vestigingsklimaat, markt, regelgeving en kredietverlening.