Publicaties

Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse delta: Ervaringen met het kwantificeren van ecosysteemdiensten

Smit, A.; Verzandvoort, S.J.E.; Jonkers, W.

Samenvatting

Voor het project Doenderzoek is voor elf ecosysteemdiensten in Zeeland de potentïële levering van deze diensten in kaart gebracht. Tijdens de uitwerking bleken definities, benutting van diensten, databeschikbaarheid en schaal belangrijke factoren te zijn. In dit artikel laten we zien welke lessen we hebben geleerd.