Publicaties

Uitheemse ectomycorrhizapaddenstoelen

Vellinga, E.C.; Kuyper, T.W.

Samenvatting

Exotische paddenstoelen zijn paddenstoelen waarvan het oorspronkelijke verspreidingsgebied ver buiten Nederland ligt en die pas sinds het begin van de twintigste eeuw in ons land ingeburgerd zijn. Hoewel het begrip ‘exoot’ vooral beschrijvend is, kleeft er een negatieve bijklank aan, evenals aan het begrip ‘invasieve soort’. Een exoot wordt invasief genoemd na sterke uitbreiding. Vaak wordt verondersteld dat die snelle uitbreiding voor problemen zorgt, bijvoorbeeld doordat inheemse soorten worden weggeconcurreerd of doordat ecosysteemprocessen verstoord raken. Het feit dat uitheemse soorten zich na introductie succesvol kunnen handhaven wijst erop dat sporenverbreiding een beperkende factor kan zijn, en dat het bekende gezegde van Baas Becking “alles is overal, maar het milieu selecteert” niet zonder meer opgaat voor paddenstoelen