Publicaties

Bioimpuls gaat lange weg, met zijpaden : perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen

Lammerts Van Bueren, E.; Hutten, R.C.B.

Samenvatting

Het is een zwaar phytophthora seizoen geweest. Nu zijn telers weer helemaal gespitst op resistente rassen. Daarbij richten de ogen zich op het Bioimpuls veredelingsprogramma. Traditionele veredeling uit wilde rassen is een lange weg, maar levert wel meer op. En niet vergeten: smaak en uiterlijk tellen net zo goed. Tijd voor een update