Publicaties

Duurzaamheid van Biomassa, Biobased Economy Info Sheet

Poppens, R.P.

Samenvatting

Duurzaamheid komt niet vanzelf tot stand maar vereist een gecoördineerde inspanning van actoren in de gehele biomassaketen. In deze factsheet worden enkele belangrijke aspecten in de beoordeling van duurzaamheid van biomassa nader belicht.