Publicaties

MZI's en zeehonden in de Waddenzee: een eerste aanzet tot een analyse

Cremer, J.S.M.; Brasseur, S.M.J.M.; Meesters, H.W.G.

Samenvatting

In het kader van het monitoringsonderzoek van effecten van MZI’s in de Waddenzee en de Delta is gekeken naar de mogelijke verstorende effecten van activiteiten rond MZI’s op de aanwezigheid van zeehonden in de Waddenzee. Bij de analyse is uitgegaan van de reguliere tellingen die in het kader van de wettelijke monitoring van zeehonden worden uitgevoerd.