Publicaties

Veel stikstof onder stelling

Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W.

Samenvatting

Poster met onderzoeksinformatie. Door aardbeien op stellingen te telen zonder opvang van het drainwater komt stikstof terecht in de onderliggende grond. Om na te gaan hoeveel stikstof dit betreft zijn in 2009 en 2011 grondmonsters genomen.