Publicaties

Jaarrapportage 2012 : WOT-04-009 Informatievoorziening natuur

WOT Natuur & Milieu

Samenvatting

In 2011 is de Uitvoeringovereenkomst WOT Natuur & Milieu vernieuwd. Hierin zijn de voorwaarden vastgelegd, die het Ministerie van Economische zaken en de stichting DLO medio 2011 zijn overeengekomen voor de uitvoering van deze wettelijke onderzoekstaken tot en met 2016. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT thema WOT-04-009 (Informatievoorziening Natuur). Voor elk project binnen dit thema zijn de administratieve gegevens te vinden en wordt een beknopte inhoudelijke beschrijving gegeven van het doel en het behaalde resultaat.