Publicaties

Handleiding MEBOT gewasbeschermings module : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten

Hendriks, V.J.C.; Spruijt, J.

Samenvatting

In deze handleiding staat een korte toelichting over de milieu indicatoren die MEBOT berekend en de rekenregels die MEBOT hanteert. Daarnaast is er een uitleg over het invoeren in de deelmodule en het maken van rapportages. Het Milieutechnisch, Economisch Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is ontwikkeld als onderzoeksinstrument voor de economische evaluatie van zowel het mineralen- als het gewasbeschermingsbeleid. Speciaal voor beleidsstudies is er in MEBOT een aparte deelmodule gewasbescherming gemaakt. Deze deelmodule maakt het mogelijk om met een beperkt aantal vragen de milieubelasting door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te berekenen. Vanuit het onderwijs is de wens uitgesproken om een dergelijke deelmodule in te zetten voor het onderwijs. In samenwerking met het onderwijs is er een aparte onderwijsversie gemaakt van de deelmodule. Door het gebruik van de MEBOT gewasbeschermingsmodule verkrijgt de cursist inzicht in de kosten en de milieubelasting van zijn of haar gewasbeschermingsstrategie.