Publicaties

Handleiding MEBOT onderwijs 2.03 : MEBOT onderwijs 2.0 : milieutechnisch, economisch bedrijfsmodel open teelten

Hendriks, V.J.C.; Reeuwijk, P. van

Samenvatting

In deze handleiding staat informatie over het installeren van MEBOT en een algemene uitleg van het programma. Daarnaast staat hierin informatie over het invoeren van gegevens in MEBOT en hoe rapportages gemaakt kunnen worden. Het Milieutechnisch, Economie Bedrijfsmodel Open Teelten (MEBOT) is ontwikkeld als onderzoeksinstrument voor de economische evaluatie van zowel het mineralen als het gewasbeschermingsbeleid. Het model biedt de mogelijkheid om voor uiteenlopende bedrijfssituaties de effecten van verschillende (beleids)scenario’s in kaart te brengen. In overleg met COP plant (Landelijke expertisegroep van docenten in het agrarisch onderwijs die sturing geven aan het plantaardig onderwijs) is er een pilot gestart waarbij MEBOT in het schooljaar 2009/2010 wordt ingezet voor het Groen Onderwijs. Speciaal voor het onderwijs is een onderwijsversie gemaakt. In deze versie zijn alleen onderdelen beschikbaar die voor het onderwijs van belang zijn.