Publicaties

Portal Omgevingsgericht Ondernemen : notitie over realisatie en gebruik portal

Jong, D. de; Schoutsen, M.A.; Janssen, A.P.H.M.

Samenvatting

In deze notitie kunt u lezen over de realisatie en het gebruik van de portal omgevingsgericht ondernemen. De portal is een website die via www.omgevingsgerichtondernemen.nl gepubliceerd is. Hier is informatie verzameld die (toekomstige) ondernemers helpen bij het ontwikkelen van omgevingsgerichte competenties en vaardigheden. In deze notitie schrijven wij over de portal zelf, het thema omgevingsgericht ondernemen en over het gebruik van de portal.