Publicaties

The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2012

Damme, C.J.G. van; Beek, F.A. van

Samenvatting

Het KennisBasis programma voor Visserijonderzoek onderhoudt en ontwikkelt de expertise, die nodig is om de wettelijke verplichtingen van Nederland op 't gebied van visserij monitoring en advies uit te voeren. Het KB WOT-programma wordt jaarlijks vastgesteld en gepositioneerd rond een aantal thema's In 2012 waren deze thema's: ecosysteembenadering van visserijbeheer en vis-descriptoren in de KRM, MSY beheersdoelstellingen voor Noordzee platvis, onderhoud van expertise en ontwikkeling en uitwisseling van kennis in internationaal verband. Er zijn 14 projecten uitgevoerd in 2012.