Publicaties

Wegwijs in de natuur : achtergronden, illustraties en toepassingen van het informatiesysteem SynBioSys

Bongers, M.G.H.; Graaf, M.C.C. de; Hennekens, S.M.; Janssen, J.A.M.; Loon, H.A.M.M. van; Ozinga, W.A.; Rooijen, N.M. van; Schaminee, J.H.J.

Samenvatting

De afgelopen twee jaar is door HBO en MBO onderwijs, in samenwerking met Alterra en werkveld, gewerkt aan het zodanig invullen van SynBioSys dat het bruikbaar is zowel binnen het werkveld als het onderwijs. Als laatste product van het project is tot stand gekomen: Wegwijs in de Natuur: achtergronden, illustratie en toepassingen van het Informatiesysteem SynBioSys.