Publicaties

Nieuwe methoden voor risico- en gezondheidsanalyse producten : Efficient en relatief goedkoop

Mes, J.J.; Meer, I. van der; Vos, R. de; Meulen, J. van der; Hulst, M.M.; Smits, M.A.; Hendriksen, P.J.M.; Bovee, T.F.H.

Samenvatting

Veel gezondheids- en veiligheidsonderzoek vindt plaats naar de afzonderlijke stoffen die in voeding voorkomen. Zo richt het gezondheidsonderzoek zich op het meten van de gehalten aan bioactieve vitamines, mineralen en (secundaire) metabolieten en het veiligheidsonderzoek op de contaminanten in voeding, zoals dioxines, residuen van behandelingsmiddelen en mycotoxinen. Onze voeding is echter geen mengsel van stoffen in een neutrale omgeving, maar een complexe matrix waarin stoffen met elkaar interacteren. Door de bioactieve effecten van het hele product centraal te zetten, kunnen de werkelijke effecten van voeding beter worden voorspeld.