Publicaties

Klimaat & Veiligheid: Gedegen, innovatieve en verbindende monitoring van het Waddengebied: WaLTER

Vugteveen, P.; Hanssen, L.; Groot, A.V. de; Vroom, J.

Samenvatting

Het Waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld. In 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De natuurwaarden van het gebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. De Waddenregio kent tegelijkertijd een intensief en gevarieerd gebruik door bedrijven, bewoners en bezoekers. Concreet beoogt WaLTER bestaande onderzoeks- en monitoringsprogramma’s in de Waddenzee en het Waddengebied beter op elkaar af te stemmen, gaten in het meetnet te vullen op basis van bestaande informatiebehoeften en data beter te ontsluiten. Belangrijke resultaten van WaLTER vormen een dataportaal en omvattend monitoringsplan voor geïntegreerde monitoring van het Waddengebied.