Publicaties

Het onderhandelingsakkoord: reacties van de provincies toegelicht

Bouwma, I.M.; Weebers, C.Y.

Samenvatting

De laatste paar weken van 2011 waren spannend voor natuur geïnteresseerd Nederland. Tot 24 december konden de Provinciale Staten van de twaalf provincies aangeven of zij instemden met het onderhandelingsakkoord 'decentralisatie natuur'. Zeven provincies stemden voor, vier tegen en één schortte de stemming op.