Publicaties

Multifunctionele landbouw, publieksactiviteiten en dierziekten; kan bedrijfssplitsing de gevolgen beperken?

Alebeek, F.A.N. van; Ferwerda, R.T.; Jong, D. de; Spliethoff, B.G.

Samenvatting

In deze deelrapportage wordt één probleem centraal gesteld: Welke belemmeringen ontstaan er op een multifunctioneel agrarisch bedrijf met publieksactiviteiten wanneer er een uitbraak is van een aangifteplichtige dierziekte? En in het bijzonder: In hoeverre biedt het fysiek, juridisch en/of fiscaal splitsen van een multifunctioneel agrarisch bedrijf in een productie-deel en een publieksdeel daarvoor een oplossing?