Publicaties

Concept Kennisarrangement Voedselverspiling

Snels, J.C.M.A.; Kroon, M.

Samenvatting

Doelstelling van dit kennisarrangement is: WUR kennis op het gebied van voedselverspilling beschikbaar maken aan het KIGO consortium “voedselverspilling, waarden van voedsel in de keten” om bewustwording van studenten en docenten over het onderwerp te vergroten en inhoudelijke kennis met betrekking tot voedselverspilling vraagstukken over te brengen. De doelgroep is: docenten en studenten in het groene onderwijs, specifiek op leerlingen en docenten van Hogeschool INHolland Delft, CAH Dronten, Wellant, Edudelta en STOAS (VMBO, HBO en MBO).