Publicaties

Can reduced soil disturbance improve soil physical quality through earthworms?

Crittenden, S.; Pulleman, M.M.; Vermeulen, G.D.; Heinen, M.

Samenvatting

Volgens de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee steeds beter. De enorme scholstand is nog verder gestegen. Ook van tong, tarbot, griet en kabeljauw nemen de bestanden toe. Dit blijkt uit de jaarlijkse adviezen van ICES (International Council for the Exploration of the Sea). De verdere verbetering van de visbestanden is volgens ICES met name te danken aan de afname van de visserijinspanning op de Noordzee. Naar het oordeel van de wetenschap zijn de meeste Noordzeevisbestanden gezond. Momenteel bestaan de grootste zorgen over zeebaars en nog altijd ook over Noordzeekabeljauw, hoewel laatstgenoemde bestand voor het zevende achtereenvolgende jaar is toegenomen. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR presenteren vandaag de voorlopige vangstadviezen van ICES aan het ministerie van Economische Zaken, de visserijsector en maatschappelijke organisaties. De adviezen gaan over de vissoorten waar Nederlandse Noordzeevissers zich op richten.