Publicaties

Herkennen en voorkomen van aantasting door de suzuki-fruitvlieg

Helsen, H.H.M.; Heijerman, G.

Samenvatting

De bestrijding van de suzuki-fruitvlieg begint met preventie. Daarbij is het kunnen herkennen van de schade een eerste vereiste. De factsheet van Wageningen UR geeft daar handvatten voor, met foto’s en beschrijvingen.