Publicaties

Door de bomen het bos weer zien, 6e Nederlandse bosinventarisatie levert schat aan informatie

Schelhaas, M.J.; Dekkers, R.

Samenvatting

Binnen een jaar tijd doen zes veldwerkers metingen aan zo’n 70.000 bomen op 3.745 steekproefpunten in heel Nederland. Dat gebeurt in het kader van de 6e Nederlandse Bosinventarisatie, die Alterra in opdracht van het ministerie van Economische Zaken coördineert. Begin 2014 komen de data beschikbaar voor de bos- en natuursector. Wat gebeurt er eigenlijk met de data en wat kan de sector met de resultaten?