Publicaties

Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten

Smits, M.J.W.; Heide, C.M. van der

Samenvatting

Deze paper beschrijft de bijdragen die private partijen leveren aan de instandhouding van ecosysteemdiensten, en analyseert de motieven daarachter. Op basis van literatuur is een analysekader opgesteld om deze motieven te achterhalen, waarbij welbegrepen eigenbelang een belangrijke rol speelt. Vervolgens is voor vijf casestudies nagegaan hoeveel private partijen bijdragen aan de instandhouding van ecosysteemdiensten, met name productiediensten en regulerende diensten. Daartoe kijken we naar certificering van duurzame productie, duinbeheer door waterleidingbedrijven en de bijdrage die een financiƫle dienstverlener, in dit geval de Rabobank, levert.