Publicaties

Natuur: beleven en gebruiken : verdieping van twee kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040

Haas, W. de; Aalbers, C.B.E.M.; Kruit, J.; Vries, E.A. de

Samenvatting

Beleefbare natuur en de kijkrichting Inpasbare natuur, zijn nader uitgewerkt in drie studiegebieden: de Drentse Hondsrug, de Oostvaardersplassen en omgeving, en Rotterdam-Zuid. De Drentse Hondsrug past momenteel al heel goed in deze kijkrichtingen. Voor de twee andere gebieden gaat het om een nieuwe manier van kijken naar de aanwezige natuur. Voor elk studiegebied is een mogelijke toekomst vanuit de kijkrichting Beleefbare natuur en vanuit de kijkrichting Inpasbare natuur beschreven. Om meer beleefbare natuur te realiseren, is vooral gezamenlijke visievorming en betrokkenheid van burgers nodig. Om meer inpasbare natuur te realiseren, is het nodig om vormen van governance te ontwikkelen die de samenwerking tussen ondernemers en overheden stimuleren. Hiervan worden diverse voorbeelden gegeven