Publicaties

Hoe gaat het met de zeldzame landbouwhuisdierrassen in Nederland. Deel 2: De diersoorten varken, gevogelte, hond en konijn

Hoving-Bolink, A.H.; Boks, A.; Hiemstra, S.J.

Samenvatting

Dit artikel beschrijft hoe het gaat met de populaties van de zeldzame Nederlandse rassen met een groot voortplantingsvermogen. Dat zijn diersoorten die veel nakomelingen per keer hebben (varken, gevogelte, hond en konijn). Het Centrum voor Gentische Bronnen Nederland (CGN) inventariseert periodiek in nauwe samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) en de rasorganisaties de gegevens over het aantal vrouwelijke en mannelijke fokdieren van de zeldzame huisdierrassen. Aan de hand van deze gegevens worden de rassen geplaatst in een risicocategorie voor de mate van bedreigd zijn.