Publicaties

Renkums Beekdal geopend : effecten sanering en herinrichting voormalig bedrijventerrein

Vader, J.; Gaaff, A.; Mansfeld, M.J.M. van; Deursen, W.P.A. van

Samenvatting

Door het project herinrichting Renkums Beekdal zijn de bedrijven van het bedrijventerrein Beukenlaan verplaatst naar andere bedrijfslocaties. Het vertrek van Vredestein was cruciaal voor het opheffen van het hele terrein. Op de Beukenlaan kon zo ruimte worden gemaakt voor natuurherstel en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. De uitvoering van dit project heeft een groot aantal effecten voor Renkum en omgeving. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten.