Publicaties

Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland. Alterra/Waterschap Schieland en Krimpenerwaard

Veraart, J.A.; Gerven, L.P.A. van; Lips, M.