Publicaties

Minder middelen ter voorkoming van residu

Wenneker, M.

Samenvatting

Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op vruchten zijn in toenemende mate een probleem voor de afzet. Retailers stellen steeds hogere eisen aan het aantal residuen dat mag worden aangetroffen en aan het residueniveau dat geaccepteerd wordt: de bovenwettelijke eisen.