Publicaties

Vrijheid in gebondenheid. Samen ondernemen in markt en maatschappij

Verstegen, J.A.A.M.

Samenvatting

Rede uitgesproken ter gelegenheid van de inauguratie van Dr. Ir. Jos A.A.M. Verstegen als lector Ondernemerschap en Samenleving.