Publicaties

Via (diergezondheids-)management naar minimalisering van antibioticagebruik : resultaten van een experimentele fase met biologische varkensbedrijven

Bokma-Bakker, M.H.; Eijck, I.; Houwers, H.W.J.; Vermeer, H.M.; Vijver, L.P.L. van de

Samenvatting

Experiences of organic pig farms with minimizing antibiotic use through strengthening the animal health management.