Publicaties

Verenigingen ontvangen op de boerderij. Een doelgroep met marktkansen voor plattelandstoerisme

Vijn, M.P.; Jong, D. de; Schoutsen, M.A.

Samenvatting

Plattelandstoerisme is een sector in ontwikkeling. In de periode van 2007 – 2011 steeg het aantal landbouwbedrijven dat aan plattelandsrecreatie doet met 20 procent (ruim 2.800 bedrijven) en de omzet met 70 procent (naar € 156 miljoen).