Publicaties

Innovatie in de land- en tuinbouw 2012

Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van

Samenvatting

De land- en tuinbouw heeft te maken met een steeds complexer wordende bedrijfsomgeving in een steeds veranderende omgeving. Behalve met het optimaliseren van de productieprocessen hebben boer en tuinder ook te maken met de wensen van consumenten. Zij hebben een enorme keuze aan producten en worden steeds kritischer ten aanzien van productkwaliteit en diversiteit. Afzetmarkten verschuiven en concurrentie uit andere landen neemt toe. Afnemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van producten al dan niet daartoe gedwongen door consumenten, ngo’s en overheden. En ook de overheid zelf bemoeit zich intensief met de land- en tuinbouw. Inpassing van landbouwactiviteiten in het landschap, clustering van de bedrijfsactiviteiten in bepaalde regio’s, aangescherpte normen voor het toedienen van meststoffen en liberalisering van de markttoegang door derde landen zijn slechts een paar voorbeelden. De afgelopen jaren heeft de economische en financiële crisis bovendien gezorgd voor vraaguitval, prijsdruk en financiële restricties in vele sectoren. Desondanks zijn er ondernemers die – misschien wel juist nú – innoveren.