Publicaties

Rol van zzp-ers in de groene zorg : Verkenning van de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan welbevinden en herstel van mensen met psychische klachten

Langers, F.; Boer, A. De

Samenvatting

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) is de wereld van zzp-ers in de groene zorg onder de loep genomen. Het blijkt dat de bijdrage van wandelcoaches en tuintherapeuten aan herstel van psychische klachten op dit moment gering is. Het marktaandeel wordt geschat op ca. 1,5%. De potentiƫle doelgroep bestaat echter uit 1,4 miljoen mensen met psychische klachten. Uit gesprekken met cliƫnten blijkt dat zij baat hebben bij wandelcoaching en tuintherapie. Door gebruik van metaforen uit de natuur wordt het inzicht in eigen handelen vergroot. Volgens sleutelorganisaties heeft groen zorgaanbod momenteel een plek in de alternatieve hoek. Wil het als een volwaardige medische behandeling gezien worden, dan is methodiekbeschrijving, certificering en onderzoek naar effecten noodzakelijk. Wetenschappelijk bewijs en -publiceren zijn ook nodig om opgenomen te worden in de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het ministerie van EZ kan een bewustwordingsproces bij de reguliere medische sector op gang brengen door gericht te agenderen. Nu komen (sleutel)organisaties vaak alleen toevallig in aanraking met groene zorg.