Publicaties

Staandwantvisserij op platvis en kabeljauw

Quirijns, F.J.

Samenvatting

In de staandwantvisserij gebruiken vissers netten die verankerd zijn op de bodem. De staandwantvisserij is een passieve visserij; vissen worden gevangen doordat ze verstrikt raken als ze erdoorheen proberen te zwemmen. Deze informatiebrochure gaat over de staandwantvisserij gericht op tong en de staandwantvisserij met grotere mazen gericht op kabeljauw of platvis. Er zijn ongeveer 60 (kleine) vaartuigen die zich bezighouden met deze visserijen.