Publicaties

Oogsten van micro-algen : inventarisatie oogstmethoden en praktijkresultaten

Schoot, J.R. van der; Schipperus, R.; Kootstra, A.M.J.

Samenvatting

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een inventarisatie van verschillende methoden voor het oogsten van micro-algen. Veel van de besproken methoden zijn erop gericht om op een goedkope en min of meer passieve manier een voorconcentratie van de algensuspensie te bewerkstelligen, om zo uiteindelijk door een kleiner te verwerken volume te besparen op de actieve concentratiestap, bijvoorbeeld de centrifuge. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en ook van een aantal beschikbare rapporten van praktijkopstellingen.