Publicaties

Duurzame Verbinding tussen Ondernemers en Onderwijs

Blok, V.; Ploum, L.J.L.; Kortstee, H.J.M.; Ham, A. van den

Samenvatting

Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan een duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers, om vakbekwame en ondernemende professionals in de land- en tuinbouw op te leiden. In dit onderzoek worden processtappen geĆÆdentificeerd die leiden tot duurzame samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, en wordt een strategie geschetst hoe een duurzame verbinding tot stand kan worden gebracht. Op basis van drie strategieĆ«n om samenwerking te bevorderen de ontzorgen-strategie, de toegevoegde waarde strategie en de status quo strategie en een concreet stappenplan om samenwerking met ondernemers tot stand te brengen en te institutionaliseren, krijgen onderwijsinstellingen handvaten aangereikt om succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven tot stand te brengen.