Publicaties

Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream

Holster, H.C.; Opheusden, M. van; Gerritsen, A.L.; Kieft, H.; Kros, H.; Plomp, M.; Verhoeven, F.; Vries, W. de; Essen, E. van; Sonneveld, M.P.W.; Venekamp, A.

Samenvatting

Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geƫxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar de toekomst de nieuwe kringloopboeren kunnen worden. Efficiƫnt gebruik van grond- en hulpstoffen is de kerngedachte