Publicaties

Habitattypen in Nederland, referentiewaarden voor area en range

Bijlsma, R.J.; Janssen, J.A.M.; Weeda, E.J.; Schaminee, J.H.J.