Publicaties

Agrarische Kinderopvang - Over 'kinderopvang en zorg' en 'aansluiten op het onderwijs'

Ypma, T.; Jong, D. de; Poelarends, J.J.; Schoutsen, M.A.

Samenvatting

Kinderopvang op de boerderij is de laatste jaren in opkomst geweest, maar lijkt zich met ongeveer 120 bedrijven te stabiliseren. Nu breekt een nieuwe fase aan. Nieuwe ontwikkelingen in zorg en jeugdzorg én nieuwe vormen van onderwijs via voor- en vroegschoolse educatie en brede scholen beïnvloeden het toekomstperspectief van agrarische kinderopvang.