Publicaties

Ervaringen met kennisloketten in de regio - Het kennisloket als Methodiek van Kennisoverdracht (MK)

Verkerke, Wouter