Publicaties

Het Kennisloket: Geleerde lessen over de rol van het kennisloket in het kennis en innovatiesysteem in de Greenport regio’s

Potters, J.I.; Verkerke, W.