Publicaties

Verwaarding van reststromen in de biologische retail - Een case-studie bij Udea/EkoPlaza

Tromp, S.; Burgh, M. van der; Staps, S.; Gogh, J.B. van; Steverink, M.

Samenvatting

Dit is het verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om reststromen van het biologische retailkanaal te verwaarden. De reststromen in de biologische sector zijn in het algemeen moeilijker te organiseren dan in de reguliere sector. Dit komt doordat het volume van de reststromen relatief klein is door de beperkte omvang van de biologische sector. Aan de andere kant is een mogelijke pré dat in de biologische sector het streven naar verwaarding van reststromen eerder past binnen het profiel (van maatschappelijk verantwoord ondernemen) dan in de reguliere sector. Specifiek wordt in onderliggend onderzoek gekeken naar de reststromen van de biologische retailer Udea/EkoPlaza.