Publicaties

Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Boonstra, F.G.; Fontein, R.J.; Wielen, N. van der; Borgstein, M.H.

Samenvatting

Deze brochure is gebaseerd op bevindingen uit het project Leren van Beleidsinstrumenten voor Ondernemen met Natuur deel uitmakend van het beleidsondersteunend onderzoek van het ministerie van EZ. Aanleiding vormde de zoektocht naar nieuwe rollen van de overheid bij de vermaatschappelijking van het natuurbeleid en de behoefte van het Team Natuurlijk! Ondernemen om daarbij te leren van praktijkervaringen met beleidsinstrumenten die het team al inzet. Voor de casestudy zijn relevante documenten geanalyseerd en betrokkenen bij de implementatie van het Revolverend Fonds van het Nationaal Groenfonds en de Green Deals Natuur en Recreatie geïnterviewd. Een uitvoeringsovereenkomst (1995) tussen rijk, provincies en Nationaal Groenfonds is de basis van het Revolverend Fond