Publicaties

Genetische basis voor metaboliet-variatie in de champignon Agaricus bisporus

Baars, J.J.P.; Sonnenberg, A.S.M.

Samenvatting

Ca. 60 accessies van champignonlijnen uit de collectie van Plant Breeding Wageningen UR zijn geteeld en de vruchtlichamen genalayseerd op vetzuur derivaten en nucleotiden (o.a. mono sodium glutamaat (MSG)/umami smaak). Bij deze analyse is een “common control sample” meegenomen dat elders is geproduceerd (Food Analysis Laboratory Control Center, Biochemistry Department (0308), Virginia Tech). Voor onderzoek naar metabolieten in paddenstoelen is internationaal afgesproken dat deze standaard wordt meegenomen om analytische variaties te kunnen onderscheiden van echte verschillen in samenstelling bij analysen op verschillende laboratoria.