Publicaties

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Heinen, A.; Zaalmink, W.

Samenvatting

Tijdens de evaluatie van het wolhandkrabseizoen 2011 is door de NVWA geconstateerd dat in de wolhandkrab visserij met fuiken, weliswaar beperkt, ongewenst (schier)aal wordt bijgevangen. Dit is een probleem in de maanden september, oktober en november vanwege het visverbod op aal. De huidige ontsnappingsmethode, ruif van 60 mm vierkante mazen en de puntzak van 60 mm gestrekte maas zijn mogelijk niet in alle gevallen, onder alle omstandigheden, effectief. Vertegenwoordigers van de beroepsvisserij hebben voorgesteld een experiment uit te voeren om de optimale ontsnappingsmethode te vinden voor bijgevangen aal.