Publicaties

Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

Boonstra, F.G.; Fontein, R.J.; Wielen, P. van der; Borgstein, M.H.

Samenvatting

de zoektocht naar nieuwe rollen van de overheid bij vermaatschappelijking van het natuurbeleid en de behoefte van Team Natuurlijk!Ondernemen te leren van praktijkervaringen met beleidsintrumenten