Publicaties

Natuur in handen van burgers? : kansen voor beleefbare en benutbare natuur

Haas, W. de; Aalbers, C.B.E.M.

Samenvatting

Het huidige Nederlandse natuurbeleid ondergaat momenteel een forse herijking. Dit geldt voor zowel de inhoud van het beleid, het wettelijk en financiƫle kader, als de rol van Rijk en provincies. Om een bijdrage te leveren aan de discussie over deze herijking heeft het Planbureau voor de Leefomgeving in de Natuurverkenning 2010-2040 vier kijkrichtingen op de natuur uitgewerkt (zie kader). Voor de herijking van het beleid zijn de kijkrichtingen Beleefbare natuur en Inpasbare natuur extra interessant omdat ze verder af staan van het huidige beleid dan de andere twee. Daarom staan deze kijkrichtingen centraal in onze paper.